avatar

Pracownia Kultury i Historii Żydów UMCS w Lublinie

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 320, 321
Brak godzin otwarciakeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Napisz do nas

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin pokój 320, 321 Tel./fax: 0-11-48 81 537 50 90 e-mail: jewishst@klio.umcs.lublin.pl

RYS HISTORYCZNY: Zakład Kultury i Historii Żydów rozpoczął swoją działalność w październiku 2000 roku jako samodzielna jednostka na Wydziale Humanistycznym. Od roku akademickiego 2004/2005 wszedł w skład Instytutu Kulturoznawstwa. Jego pracownicy zajmują się badaniami dotyczącymi dziejów i kultury narodu żydowskiego, a także prowadzą zajęcia oscylujące wokół tej tematyki na różnych wydziałach Uniwersytetu. Od roku akademickiego 2008/2009 funkcjonuje międzykierunkowa specjalizacja judaistyczna, w ramach której dydaktyka prowadzona jest przeważnie przez pracowników Zakładu Kultury i Historii Żydów. W chwili obecnej Zakład zatrudnia 5 osób, w tym dwu samodzielnych pracowników naukowych.

Dodatkowe informacje o firmie:PRACOWNICY: Dr hab. Andrzej Trzciński prof. UMCS – atrzcinsk@poczta.onet.pl historyk i historyk sztuki, zajmuje się kulturą artystyczną Żydów aszkenazyjskich w Rzeczypospolitej (zwłaszcza plastyka sepulkralna, wyposażenie i wystrój bóżnic, ikonografia i ikonologia przedstawień) oraz epigrafiką i paleografią hebrajską. Dr hab. Anna Ziębińska-Witek – adiunkt – aziebin@poczta.onet.pl historyk-metodolog, zajmuje się problematyką reprezentacji Holocaustu w historiografii, literaturze, filmie oraz reprezentacją przeszłości w muzeach; stypendystka Fulbrighta (2005/2006) i Fundacji Kościuszkowskiej (2000). Dr Adam Kopciowski – adiunkt – akopciow@gmx.net historyk, zajmuje się dziejami ludności żydowskiej na obszarze Lubelszczyzny w okresach: dwudziestolecia międzywojennego, Zagłady i powojennym (do 1950 r.); stypendysta Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie (2005). Dr Marta Kubiszyn – adiunkt – martakubiszyn@gazeta.pl historyk sztuki, dziennikarz, zajmuje się edukacją wielokulturową, metodologią badań biograficznych oraz problematyką relacji polsko-żydowskich w świetle przekazów ustnych. Dr Agata Rybińska – adiunkt – agryb@interia.pl pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca; zainteresowania: studia żydowskie, kultura biblijna, kultura i religia żydowska (zwyczaje, kultura materialna – sepulkralna, liturgiczna, edytorska), edukacja, literatura żydowska (hebrajska, jidyszowa, ladino, w językach kraju), Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy; pogranicza kultur, religii, języków; studia genderowe; granty: Rotschild Foundation (2007), grant promotorski MNiSW (2008-2011).
Założony:2000 r.
Nagrody:GRANTY • 2004-2007 – grant KBN nr 1 H01C 035 27 pt. „Księgi pamięci (izkor bicher) jako źródło wiedzy o historii i kulturze polskich Żydów” • 2001-2004 – grant KBN nr 5H01C 060 21 pt. „Kazimierz vel Kuzmir – Kazimierz Dolny w zapisach literatury polskiej i jidysz” • 2012-2014 – grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS2/05191 zatytułowany Prasa żydowska na Lubelszczyźnie

Opinie

Dodaj opinię
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.