avatar

Adrian Sypniewski Kancelaria Radcy Prawnego

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

Kraków, ul. Szlak 77/222
Dzisiaj 09:00 - 17:00keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
poniedziałek09:00-17:00
wtorek09:00-17:00
środa09:00-17:00
czwartek09:00-17:00
piątek09:00-17:00
niedzielaNieczynne
niedzielaNieczynne
Napisz do nas

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

Kancelaria oferuje usługi prawne na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców oraz podmiotów insty

Metryczka:Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu: - prawa cywilnego (min. sprawy o zapłatę w tym: odszkodowań, zadośćuczynienia za krzywdę, rent itd., sprawy związane z zawarciem i wykonaniem umów, obrotem nieruchomościami) - pomocy prawnej dla „frankowiczów” czyli osób, które zawarły umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF. Podstawowym celem działań Kancelarii jest uzyskanie rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone (abuzywne) bądź wyeliminowanie z umowy „franka szwajcarskiego” ze skutkiem od dnia podpisania umowy tzw. „odfrankowienie” kredytu - windykacji należności (między innymi wezwania do zapłaty, egzekucja sądowa i administracyjna) - spraw spadkowych (min. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek) - prawa rodzinnego (między innymi sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego) - prawa rzeczowego (min. nabycie i utrata własności, zasiedzenie, współwłasność, ochrona prawa własności, użytkowanie, służebności, zastaw) - obsługi prawnej podmiotów gospodarczych ( min. bieżąca obsługa prawna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, zastępowanie klienta lub udział łącznie z nim w negocjacjach, reprezentacja w postępowaniach przed sądami, sądem rejestrowym (KRS) urzędami i innymi organami) Pomoc prawna obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację Klientów w postępowaniu przez Sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami administracyjnymi, przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym, a także sporządzanie; umów, pozwów i innych pism procesowych, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg i skarg kasacyjnych.

Opinie

Dodaj opinię
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.