avatar

Fundacja Pro Artem

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

,
Brak godzin otwarciakeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Napisz do nas

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

Fundacja powstała dla wspierania historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego Polski.

Fundacja Pro Artem KRS 0000672934 NIP 5130249284 REGON 367054307 Konto: PL 52 2530 0008 2055 1011 1783 0001 Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego poprzez prowadzenie i wspieranie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej i społecznej na rzecz: 1. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, instytucji demokratycznego państwa prawa, wolnego rynku oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 2. ochrony i popularyzacji historycznego i kulturalnego dziedzictwa narodowego, prowadzenia i wspierania działalności badawczej i edukacyjnej dotyczącej historii Polski, 3. podtrzymania tradycji narodowej, niepodległościowej i solidarnościowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w Polsce oraz na ziemiach wchodzących w przeszłości w skład Rzeczpospolitej Polskiej, 4. zabezpieczania i ewidencjonowania miejsc, pamiątek i zbiorów związanych z dziedzictwem historycznym i kulturalnym Polski, 5. inicjowania i prowadzenia działań na rzecz rozwoju edukacji i badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, prowadzenia badań studiów nad historią Polski, historią najnowszą, ruchami społecznymi i partiami politycznymi, 6. promocji polskiego dziedzictwa narodowego oraz tradycji niepodległościowej i solidarnościowej w kraju i poza jego granicami, 7. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 8. rozwoju edukacji i nowoczesnych narzędzi edukacji, rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy wyrównywania szans edukacyjnych, 9. promocji i organizacji wolontariatu.

Założony:14 kwietnia 2017

Opinie

Dodaj opinię
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.