avatar

Program "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce"

Brak ocen

Sprawdzony

Aktualne Info

Szybko odpowiada

Podstawowe informacje

Gdansk,
Brak godzin otwarciakeyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Napisz do nas

Tagi

W skrócie

Brak filtrów

O firmie

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów działający przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w projekcie "Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce" , na który składa się cykl wykładów i seminariów na Wydziale Prawa i Administracji UG w roku akademickim 2012/2013.

Dodatkowe informacje o firmie:Będzie to już trzecia edycja programu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego w Polsce", corocznie organizowanego na innym wydziale prawa w Polsce. Celem programu jest między innymi zwiększenie świadomości społecznej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zbiorów, zainteresowanie środowisk akademickich, muzealnych i konserwatorskich problematyką utraconych dzieł sztuki i przestępczości przeciwko zabytkom, zapoznanie środowisk studenckich z działalnością muzeów oraz innych instytucji i urzędów zajmujących się ochroną zbiorów. Program skierowany jest do studentów, pracowników naukowych, muzealników, pracowników służb konserwatorskich oraz innych zainteresowanych osób. Prelekcje będą prowadzone m.in. przez ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendy Głównej Policji, Służby Celnej, Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Osoby, które będą uczestniczyć w ponad 70% wykładów i seminariów otrzymają świadectwo ukończenia programu wystawione przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Udział w programie jest bezpłatny. Jednak liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje termin wpłynięcia zgłoszenia. Na zakończenie projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce" planowana jest ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona systemowi prawnej ochrony dziedzictwa kultury w Polsce, a także podsumowaniu dziesięciu lat obowiązywania ustawy z 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgłoszenia należy wysłać na adres: dziedzictwo@prawo.ug.edu.pl Informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.prawo.ug.edu.pl/dziedzictwo Wszystkie wykłady odbywać się będą w godzinach: 9.00-13.00 w sali 1039 na Wydziale Prawa i Administracji UG PROGRAM : 23 listopada 2012 r. Otwarcie trzeciej edycji projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce" na Wydziale Prawa i Administracji UG Blok tematyczny nr 1 Rola Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w ochronie dziedzictwa kulturowego (1 x 45 min.) Krajowy wykaz skradzionych lub wywiezionych niezgodnie z prawem zabytków, jako narzędzie odnajdowania zabytków (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 2 System prawny ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce (2 x 45 min.) 7 grudnia 2012 r. Blok tematyczny nr 3 Nielegalny wywóz zabytków - możliwości jego zwalczania przez Straż Graniczną (1 x 45 min.) Nielegalny wywóz zabytków - możliwości jego zwalczania przez Służbę Celną (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 4 Zagrożenia zabytków archeologicznych w Polsce (1 x 45 min.) Rola Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ochronie dziedzictwa kulturowego (1 x 45 min.) 11 stycznia 2013 r. Blok tematyczny nr 5 Przestępczość przeciwko zabytkom - jej formy i możliwość zapobiegania (1 x 45 min.) Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 6 Odzyskiwanie (restytucja) zagrabionych dzieł sztuki z zagranicy (1 x 45 min.) Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. (1 x 45 min.) 18 stycznia 2013 r. Blok tematyczny nr 7 Ochrona dóbr kultury w świetle aktualnego prawa kościelnego (2 x 45 min.) Blok tematyczny nr 8 Podstawy prawne funkcjonowania muzeów w Polsce (2 x 45 min.) 8 marca 2013 r. Blok tematyczny nr 9 Muzea w Polsce - prognozowane kierunki rozwoju (2 x 45 min.) Blok tematyczny nr 10 Zasady postępowania muzealnika w przepisach kodeksu etyki ICOM (2 x 45 min.) 15 marca 2013 r. Blok tematyczny nr 11 Rola Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków w ochronie dziedzictwa kulturowego (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 12 Aktualne problemy działania służby ochrony zabytków na przykładzie województwa pomorskiego (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 13 Rola Biblioteki Narodowej w ochronie dziedzictwa kulturowego (1 x 45 min.) Blok tematyczny nr 14 Rola Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w ochronie dziedzictwa kulturowego (1 x 45 min.)

Opinie

Dodaj opinię
Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.